kunstners arkiv - artist´s archive

 Dec 2021 Blå time

Kunstinteresserede private og virksomheder, samlere og kunsthandlere kan følge med på linkedin og Instagram- samt på www.metteperregaard.dk! når kunst fra eget arkiv kommer til salg. Flere serier fra større udstillinger kan erhverves. Blå time: Gå med tilbage til halvfemsernes blå zone, Nordhavn, København. Katalogtekst om fotografiet følger serien: afsnittene benævnes zonetid, tidszone, fortid, metatid,tidsrum, tidspunkt, fortid, metatid, ur-værk. Blå time Tag med på rejsen ind i Mette Perregaaards værker. Kontakt for mere information elller for at kigge: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk Tel +45 53356710 

Blue hour

Individuals and companies, collectors and dealers! Look back on Mette Perregaards photographic art works on linkedin and Instagram - as well as at www.metteperregaard.dk! Artworks from the artists archive are for sale. Several series from major exhibitions can be acquired. Blue hour: Go back to the blue zone of the nineties, Nordhavn, Copenhagen. Catalog text about the photograph follows the series: the sections are called zone time, time zone, past, meta-time, time, time, past, meta-time, clockwork. Take the journey into Mette Perregaaard's works. Contact for more information or to have a look: Contact metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk Tel +45 53356710 

Dec 2021 Artist´s suggestions 
Se friske Artist’s suggestions - diverse signerede testplakater fra forarbejdet til en edition med digitale kunstprints. Motiverne, alle fra Fluerne og månen, varierer i størrelse. Papirstørrelsen er: 42 cm x 59,4 cm. Print på syrefrit plakatpapir. Uden ramme.

Om Artist’s suggestions*
 (Perregaards selvopfundne udtryk) betegner digitale prøvetryk trykt i forberedelse af en kommende edition af digitale kunsttryk. Artist´s suggestions er ikke nummererede, de er prisvenlige og signerede. 
For flere oplysninger kontakt kunstneren: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk eller via sms +45 53356710 og bliv ringet op. 

 Take a look at artist´s suggestions: fresh posters from the fall 2021. Artist's suggestions - various signed test posters from the preparations of an edition. The motifs, from the series The flies and the moon, vary in size. The paper size is: 42 cm x 59.4 cm. Print on acid-free poster paper. Contact the artist at: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk or via sms +45 53356710 and get a call.
* About artists´s suggestions: Artist's suggestions is Perregaard's self-invented term for: digital test prints/ when she is trying out possibilities in preparation for an upcoming digital edition. The prints are are not numbered, they are affordable and signed.

Dec 2021 Artist´s suggestions 

See and buy from artist´s archive 

Erindringer om fremtiden - af Mette Perregaard.Undertitel - Koret Fire digitale fotografier 49 cm x 49 cm, monterede og laminerede. De fotografiske arbejder blev udstillet som led i større udstilling i Casa Velazquez, Madrid, 2000.

Et rigt illustreret katalog udgivet til udstillingen fortæller historien bag 

Memories of the future, en historie som blender mytologi, lokalhistorie og en fiktion

Du kan erhverve fotografierne allerede i år 2021 ved at købe direkte fra kunstnerens arkiv!

For flere oplysninger kontakt kunstneren: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk eller via sms +45 53356710 og bliv ringet op.Memories of the future - by Mette Perregaard. Subtitle -The choir Four photographic prints 49 x 49 cm, mounted and laminated. Part of exhibition in Casa Velazquez, Madrid, 2000. 

catalogue ©alibiart was printed for the exhibition. The illustrated catalogue tells the story behind Memories of the future, a story that mixes mythology, fiction and local history

ISBN: 87-988113-0-4


You can purchase these works already this year 2021 buying from the artist´s studio archive ! ontact the artist at: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk or via sms +45 53356710 and get a call.

Artist´s suggestions. Works on sale from the artist´s archive  


I labyrinten. 

I 1999 skrev, filmede og instruerede Mette Perregaard I labyrinten under et ophold i Syrien, Libanon og Rom. Efter rejsen havde hun et artist-in-residence ophold på Casa Velazquez, her udstillede hun disse to videostills i år 2000. I København fortsatte hun senere sit arbejde med I labyrinten: en musikalsk guided videoinstallation (premiere i Barcelona, Vigo og Madrid 2003) og senere arbejdede hun på en musikalsk, kort fiktion (som fik premiere i Sneakbar i 2006) Komponist Jesús Rueda Azcuaga komponerede musikken. Filmklipper Rikke Malene Nielsen klippede. Produceret på Filmværkstedet, DFI.

Kontakt: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk www.metteperregaard.dk


Artist´s suggestions. Works on sale from the artist´s archive  


In the labyrinth. Two photographic prints  (mounted and laminated) from videostills.  Size 60 cm x 99 cm. Part of exhibition in Casa Velazquez, Madrid, 2000. 

During 1999 Perregaard spent three months in Syria, Rome and Libanon writing, photographing and directing In the labyrinth. She came back to a residency in casa Velazquez, where later her exhibition in the year 2000 included two videostills from In the labyrinth. Back in Copenhagen she continued her work on a musically guided videoinstallation (premiered in 2003 in Barcelona, Vigo and Madrid)  and later a poetic, musical short fiction (premiered in Sneakbar 2006). Composer Jesús Rueda Azcuaga - music. Editor Rikke Malene Nielsen. Produced by Filmværkstedet DFI.

Contact: metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk www.metteperregaard.dk

Artist´s suggestions. Works on sale from the artist´s archive  


Solbilleder - en fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel udkom i 2005. Jeg vil i 2022 genbesøge et udvalg af disse fotos - i år som fotogravure. Du kan følge med  på Instagram og her på www.metteperregaard.dk. Vil du gense fotografierne fra bogen kan du se dem under works her på hjemmesiden. Kontakt mig for at forudbestille. metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk 


Sun Images - a photographic journey from Rome to Constantinople was published in 2005. In 2022, I will revisit a selection of these photos through photogravure technique. You can follow the process here or on Instagram  If you want to review the photographs from the book, visit works on the website. Contact me to pre-order.
metteperregaardbilledkunstnerogforfatter@metteperregaard.dk